Dokončili ste 0% tohto prieskumu.
Upozornenie: Máte v prehliadači zakázané spustenie JavaScriptu. Môže sa teda stať, že nebudete môcť zodpovedať všetky otázky v tomto prieskume. Skontrolujte si prosím nastavenia Vášho prehliadača.
Časť 1/4: Vaša spokojnosť
Aká je Vaša e-mailová adresa?
Ako ste sa dnes dostali na stránku Spartoo?
Ako ste spokojný(á) so službami Spartoo?
0 – Veľmi nespokojný(á)/ 10 – Veľmi spokojný(á)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Spokojnosť
Z akého dôvodu?
A presnejšie?
0 – Veľmi nespokojný(á)/ 10 – Veľmi spokojný(á)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Netýka sa ma to / Nikdy som stránku nepoužíval(a)
Jednoduchá navigácia na stránke
Efektívnosť vyhľadávača tovaru
Jednoduché vyhľadávanie špecifického tovaru
Vyobrazenie tovaru
Informácie o tovare
Kvalita fotografií
Celkový dizajn a vzhľad stránky
Originalita stránky
Výber modelov
Výber značiek
Dostupnosť tovaru
Pomer kvalita / cena
Jednoduchosť založenia Zákazníckeho účtu
Zadávanie objednávky
Ponúkané služby (bezplatné doručenie, atď.)
Ponuka rôznych štýlov a sortimentov tovaru
Ďakujeme, že nám upresníte, či vykonáte nasledujúce kroky:
0 – Nespravíte tak s veľkou pravdepodobnosťou / 10 – Spravíte tak s veľkou pravdepodobnosťou
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vrátim sa na stránku Spartoo
Odporučím stránku Spartoo môjmu okoliu
Keď hľadáte určitý tovar na stránke, prioritne používate:
Čo je pre Vás najdôležitejšie?
Ak by ste mali definovať Spartoo jednou vetou?
Aké odporúčania by ste navrhli, aby sa stránka Spartoo stala Vašou obľúbenou stránkou?
Aké sú Vaše obľúbené značky topánok?