A note on privacy
Acest sondaj este anonim
Înregistrarea răspunsurilor la sondaj nu conţine nicio informaţie de identificare despre respondent, cu excepţia cazului în care o întrebare din chestionar a cerut în mod explicit aceasta. Dacă aţi utilizat un cod pentru a avea acces la acest sondaj, vă asigurăm că informaţiile referitoare la acest cod nu vor fi stocate împreună cu răspunsurile. Acestea sunt gestionate într-o bază de date separată şi vor fi actualizate numai pentru a indica dacă aţi finalizat sau nu chestionarul. Nu există nicio modalitate de a corela codul dumneavoastră cu răspunsurile date la întrebările din chestionar.